Rejsen fra den finske øhav til det arktiske Lapland
Bachelorgrad i eventyr og udendørs uddannelse
Bachelor i humaniora 210 ECTS
Samfundsuddannelse, eventyr og udendørs uddannelse

Undersøg ved Humak University of Applied Sciences , den førende institution for videregående uddannelser inden for eventyrundervisning i Finland.

Samfundsuddannelsesundervisningen uddanner specialister i eventyr- og udendørsundervisning. Eventyr- og udendørsundervisning er baseret på erfaringsmæssig og aktivitetsbaseret læringsmetodologi og sigter mod at støtte vækst, udvikling, trivsel og agentur for enkeltpersoner, grupper og lokalsamfund.

Grundlaget for undersøgelserne er en multidisciplinær teoretisk ramme, der omsættes i alsidige autentiske læringsmiljøer, såsom søer, havet, skove og i fjellene og vildmarken i Lapland. I løbet af studiet lærer de studerende at planlægge og gennemføre sikre uddannelsesmæssige eventyrprocesser for forskellige målgrupper og evaluere og udvikle eventyrundervisningsaktiviteter.

Efter eksamen har studerende flere beskæftigelsesmuligheder inden for de forskellige sektorer i nationale og internationale arbejdsmiljøer. Fællesskabslærere med uddannelsesmæssig orientering kan bruges f.eks. Inden for ungdomsarbejde, organisationsarbejde, uddannelse og træning, velfærdstjenester eller natur- og eventyrbaseret iværksætteri.

Afhængig af elevernes egne interesser og specialisering kan de vælge at arbejde som instruktører eller guider i fx kajak, vandring, klatring og skiløb.

Grundlæggende oplysninger

 • Undersøgelser begynder: september.
 • Undervisningssprog: Engelsk.
 • Undervisningstid: Undervisning på dagen.
 • Undervisningsform: Kontaktundervisning, Blended learning, Online Studies.
 • Form for læring: Erfaringsmæssig læring, Coaching, Individuel læring, Overvågede praktikpladser, Arbejdsbaseret læring.
 • Uddannelsens omfang: 210 ECTS-point se Studieindhold.
 • Planlagt varighed: 3,5 år, inklusive sommersemestre.
 • Studieafgift: Gebyr fra studerende, der kommer uden for EU / EØS og Schweiz, 9000 euro / studieår. EU / EØS-området og schweiziske statsborgere er ikke underlagt gebyret.
 • Transport- og udstyrsafgift: 1000 euro / studieår (inkluderet i studieafgiften).
 • Kvalifikationer: Bachelor i humaniora (BH, i finsk yhteisöpedagogi (AMK))

Karrieremuligheder

Undersøgelserne i samfundsuddannelse med eventyrpædagogisk orientering coacher de studerende i retning af mestring af de forskellige kvalifikationer, der er nødvendige inden for det professionelle felt for samfund og eventyrundervisning. Studerende erhverver de grundlæggende principper og praksis for forebyggende arbejde og velbefindende fremme og sætter sig ind i de forskellige former for handlinger i samfund og samfund.

Under studiet erhverver de studerende pædagogiske, sociale, tekniske, miljømæssige og sikkerhedsmæssige færdigheder og er også forberedt på iværksætteri. Praktiske træningsperioder og samarbejde med arbejdslivet er en væsentlig del af udviklingen af de studerendes fællesskabsfærdigheder og eventyrspædagogiske kompetencer (se også Læringsmiljøer).

Metoderne til eventyr- og udendørsundervisning kan anvendes i forskellige miljøer og sammenhænge med forskellige målgrupper i forskellige samfundssektorer. Eventyrundervisning kan f.eks. Anvendes inden for forebyggende arbejde, ungdoms- og NGO-arbejde, uddannelse og træning og natur- og eventyrbaseret iværksætteri. Afhængigt af elevernes egne interesser og specialisering kan de desuden vælge at arbejde som instruktører i fx kajak, vandring, klatring og skiløb.

122320_122318_pexels-photo-532803.jpeg

Pixabay / Pexels

Erfaringsmæssig og aktivitetsbaseret læring

Gennem erfaringsmæssige og aktivitetsbaserede processer lærer de studerende flere nye færdigheder. Dialogen mellem teori og praksis vil blive fremhævet gennem uddannelsen.

Teori sætter praksis

Fra studiens begyndelse vil de teoretiske rammer for eventyr- og udendørsundervisning blive anvendt gennem forskellige former for aktiviteter og udflugter, fx vandreture og vandreture, kajak-ture, sommer- og vinterlejre og nordiske vinteraktiviteter. Gennem oplevelsesmæssige og aktivitetsbaserede processer lærer de studerende at planlægge, organisere, implementere og evaluere sikre eventyr- og udendørsaktiviteter for forskellige målgrupper i forskellige miljøer og under forskellige omstændigheder.

I løbet af studiet lærer de studerende flere nye færdigheder, især pædagogiske, ledelsesmæssige, sociale, miljømæssige, tekniske og sikkerhedsmæssige færdigheder. Undersøgelserne for lærere i samfundet vil også dække områder som det nordiske velfærdssystem, forebyggende arbejde, lighed, mangfoldighed og iværksætteri.

Studiestruktur

Dialogen mellem teori og praksis vil blive fremhævet gennem hele læseplanen. De studerendes viden og færdigheder vil udvikle sig fra faktuel viden, understøttet af praktisk erfaring, mod mere abstrakt og analytisk viden og færdigheder.

Undersøgelserne er heldagsundersøgelser, inklusive sommersemestre. Mindst 30 ECTS gennemføres som praktiserede praktikpladser enten i Finland eller i udlandet. De studerendes studie- og arbejdshistorie vil blive taget i betragtning (anerkendelse af realkompetence) i deres individuelle studieplaner.

Uddannelsens arbejdsbyrde svarer til 210 ECTS-point. Studiet dækker følgende kerneindhold:

 • Generelle undersøgelser 10 ECTS
 • Professionelle studier 125 ECTS
  • Professionelle sprogstudier 15 ECTS
  • Introduktion til samfundsuddannelse 10 ECTS
  • Pædagogiske færdigheder i eventyrundervisning 40 ECTS
  • Tekniske færdigheder i eventyrundervisning 30 ECTS
  • Samfundsstudier 30 ECTS
 • Avancerede professionelle studier 30 ECTS
  Professionalisme i eventyrundervisning:
 • Net- og partnerskabsudvikling 15 ECTS
 • Uddannelsesmæssig programmering 15 ECTS
 • Undersøgelser i anvendt forskning og udvikling, herunder bacheloropgave (afsluttende projekt) 30 ECTS
 • Valgfri undersøgelse 15 ECTS

Afhandling / projekt

Det afsluttende projekt (bacheloropgave) er et arbejdsliv orienteret udviklingsprojekt. Gennem det endelige projekt demonstrerer de studerende deres evner til at udvikle et arbejdsliv på en konkret måde. Det afsluttende projekt kan gennemføres individuelt eller som en gruppe. Det eventuelle resultat af projektet kan fx være et produkt eller en begivenhed.

Hvad man kan forvente i praksis

Dine samfundsuddannelser vil fokusere på eventyr og udendørs aktiviteter. Du studerer både indendørs og udendørs. Du deltager i flerdages campingture, hvor du sover i telte og / eller i vildmarkshytter. Dage på campus starter normalt kl. 9.15 og varer indtil 16.00. Dage på feltrejse kan vare længere. I praktikperioderne bestemmes den daglige skema af praktikpladsen.

I det første studieår kan du forvente, at cirka 1/3 af tiden vil blive brugt på klasser / aktiviteter / øvelsesevner, 1/3 af tiden vil blive brugt på projekter / uafhængige studier / gruppeopgaver og sidste 1/3 tilbringes i praktik (arbejdslivsbaseret praktisk uddannelse). Vær venlig at sætte dig ind i studiens struktur og pensum.

Udstyr og beklædning

Humak leverer alt det specielle eventyr og udendørs udstyr, såsom telte, campingovne, padleudstyr, reb og seletøj. Hvad tøj angår, skal du være opmærksom på de fire sæsoner!

Mere information om beklædning og udstyr vil blive leveret i acceptbrevet. Som ny studerende modtager du en liste, der hjælper dig med at blive forberedt på dine studier. Listen giver dig eksempler på passende udendørstøj og andet campingrelateret udstyr, der er nødvendigt til undersøgelserne.

Program undervist i:
 • Engelsk
Senest opdateret Oktober 8, 2019
Dette kursus er Campusbaseret
Start Date
Sep 2020
Duration
42 måneder
Fuldtid
Price
9,000 EUR
Studieafgift er 9000 € for ikke-EU / EØS / schweiziske studerende pr. Studieår.EU / EØS-området og schweiziske borgere er ikke gebyrpligtige.
Deadline
Jan 22, 2020
Efter placeringer
Efter dato
Start Date
Sep 2020
End Date
Dec 2023
Ansøgningsfrist
Jan 22, 2020

Sep 2020

Location
Ansøgningsfrist
Jan 22, 2020
End Date
Dec 2023