Bachelor i europæiske studier

Det nye Europa

Europa står over for en hurtig udvikling i disse dage. I løbet af de sidste tyve år er Europas kort ændret. Hovedafdelingen i den kolde krig er forsvundet. Selv om der er opstået nye konflikter, og dannelsen af nye nationer har trukket nye grænser, er Europa i dag præget af et omfattende samarbejde på tværs af grænserne.

Det foregår på mange niveauer, fra nationalt til regionalt og lokalt, herunder grænseoverskridende regionalt samarbejde.

Om programmet

Med det nye studieprogram i europæiske studier, der fokuserer på regional udvikling, får du mulighed for at analysere og forstå udviklingen i Europa - herunder Europas regioner.

Derfor får du kvalifikationer til at deltage i processen med at forme Europa i fremtiden gennem arbejde i udviklingsprojekter, der drives af private virksomheder, offentlige institutioner, ikke-statslige organisationer og europæiske institutioner.

Campus Sønderborg er passende placeret i en historisk omstridt grænseregion for at give eleverne et autentisk europæisk regionalt perspektiv på udvikling samt en international atmosfære.

Undervisning


Bachelor i videnskab i europæiske studier program består af 6 semestre - med app. 15 lektioner om ugen. Som elev er du den person, der har ansvaret for at erhverve færdigheder og viden. Undervisning tilbydes, men deltagelse i forelæsninger er ikke den primære aktivitet for en studerende indskrevet på universitetet. Færdigheder og viden udvikles ikke kun i forbindelse med undervisning, men på en mere vigtig måde gennem studier, feltarbejde / forskning, forberedelse af opgaver og især gennem samspillet med medstuderende.

Undervisning er forelæsninger, kursusinstruktioner og individuel vejledning.

Bachelorprojektet


En bacheloruddannelse slutter med en bachelorprojekt i løbet af sjette semester. Dette giver dig mulighed for - som regel i samarbejde med en virksomhed eller en organisation - at gennemføre den viden du har erhvervet. Projektet gør det derfor muligt for dig at specialisere sig i et af emnerne eller et af de områder, du er blevet særlig interesseret i i løbet af dine studier.

Adgangskrav


Nedenfor kan du læse om kravene til indførelse af europæiske studier.

Europæiske studier (adgangskode 19225) kræver gymnasiet forlængende certifikat eller den tilsvarende udenlandske kvalifikationseksamen.

Desuden skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • Matematik - dansk B-niveau
 • Historie, Idéhistorie, Moderne Historie eller Sociale Studier - Dansk B-niveau
 • Engelsk - dansk B-niveau (engelsksprogskrav)

Indgangskravene kan ikke fraviges.

Job og karriere

Det forventes, at efterspørgslen efter velkvalificerede kandidater med viden inden for europæiske og regionale spørgsmål vil stige. Jobmuligheder for kandidater i europæiske studier kan findes inden for et udbredt arbejdsmarked, der er i stærk vækst. Vi forventer, at der vil være muligheder for beskæftigelse på områder som:

 • Offentlig administration, for eksempel udviklingsagenturer i regioner og kommuner;
 • Samarbejdsorganisationer mellem erhvervsorganisationer og offentlige myndigheder regionalt, nationalt og internationalt;
 • Uddannelsesinstitutioner, såsom universiteter;
 • Private aktører og virksomheder, herunder konsulentfirmaer og ngo'er.

Kandidater vil kunne finde beskæftigelse i europæiske og internationale institutioner, for eksempel med:

 • Den Europæiske Union,
 • Det Europæiske Råd,
 • OECD og
 • OSCE.

Det vil også være muligt at arbejde med regionale samarbejdsinstitutioner, der beskæftiger sig med europæiske eller tværnationale problemer, for eksempel:

 • Rådet for Østersøstaterne,
 • Nordisk Råd,
 • Det centraleuropæiske initiativ,
 • Det alper-adriatiske samarbejde eller lignende institutioner.

Relevante jobmuligheder kan også findes inden for mere end 150 forskellige institutionelle eller formaliserede grænseoverskridende samarbejder i Europa.

Program undervist i:
Engelsk

Se 11 flere kurser fra University of Southern Denmark »

Senest opdateret June 17, 2019
Dette kursus er Campusbaseret
Start Date
Sep 2019
Duration
6 semestre
Fuldtid
Price
- Gratis til EU / EEA studerende. Pris for studerende uden for EU / EØS, pr. År: EUR 6500
Deadline
Efter placeringer
Efter dato
Start Date
Sep 2019
End Date
Ansøgningsfrist

Sep 2019

Location
Ansøgningsfrist
End Date

About the beautiful Sønderborg campus

Meet students of European Studies