Bachelor in Tekstil

På Tekstil uddanner vi fagligt velfunderede samarbejdspartnere, der er i stand til at indgå i teamwork der rækker ud over fagets egne grænser - eksempelvis til industrien, arkitekter, modebranchen og andre, som arbejder med aktive og visuelle fortællinger.

Af samme grund skal de studerende være i stand til at afspejle deres samtid og dens kompleksitet. Uden en forståelse for tidens paradokser er det ikke muligt at formidle relevant og aktuelt stof. Dette sikres ved at vælge studerende, der er på vej og viser en klar holdning til deres omverden. Og det styrkes ved at komme ind på en afdeling med en bred skare af gæstelærere, der mestrer deres metier.

Fagområdet inddrager et etisk aspekt både i forhold til de fortællinger, der bliver skabt og det store ansvar for ressourcerne, der følger med at designe til industriel produktion.


Fagligt indhold

Tekstilfagets kerneområde er fibermaterialer, taktilitet, struktur, ornamentik og farve. For at kunne arbejde med tekstildesign er det nødvendigt at udvikle evne til at registrere og bearbejde de tekstilfaglige kernediscipliner. En tekstildesigner behersker evnen til at løse aktuelle designproblemer indenfor enhver given overflade.

En tekstildesigners faglige virke omfatter processen fra idégenerering til færdigt produkt/design. På Institut for Mode og Tekstil er de tekstile fagtekniske retninger væv, strik og tekstiltryk.

Program taught in:
Engelsk
Dansk
This course is
Start Date
Sep. 2019
Duration
3 år
Full-time
Price
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sep. 2019
End Date
Application deadline

Sep. 2019

Location
Application deadline
End Date